15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Теоретико-методологічні проблеми управління персоналом№ роботи: 650
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття управління персоналом, функції, принципи
2. Напрями діяльності та методи управління персоналом
Висновки
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Альбом к бизнесс-тренингу: Искусство управления персоналом. – К.: Центр экономического образования, 2002.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. К.: 2001.
3. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підр. – К.: КНЕУ, 2002.
4. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом. – М.: ТЕСИС, 1999.
5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред. П.В. Шереметова. – М.: ИНФРА-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 1998.
6. Менксон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер с англ. – М.: Дело,1992.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.