21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Національне багатство як економічна категорія№ роботи: 65
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 46 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ........3
Розділ 1. Сутність суспільного багатства..................... .............................. .............5
Розділ 2. Основні концепції національного багатства..................... .....................13
Розді л 3. Структура і використання національного багатства..................... ........20
Розділ 4. Сукупний суспільний продукт та його вимірювання................... .........25
Висновки......... .............................. .............................. .............................. .................41
Список використаної літератури.................... .............................. ............................45
   
Список літератури

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М., МГУ, 2001.
2. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
3. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
5. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика. СПб, 1994.
6. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
7. З. Г. Ватаманюк, С.М.Панчишина. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка: К. 2001.
8. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
9. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
10. І.Ф. Радіонова Макроекономіка та економічна політика
К.: 1996
11. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001
12. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 2001. - 743с.
13. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 2002. - 272 с.
14. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
15. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
16. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
17. Н. Г. Манків Макроекономіка К.: 2000
18. Самуэльсон, Пол. Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика. М. 2001.
19. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
20. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 2001. - 496 с.
21. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.