19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація надання послуг в роздрібній торгівлі№ роботи: 649
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Основні види послуг у галузі торгівлі
2. Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю торговельно-комерційної фірми „Хмельницький ЦУМ"
3. Організація надання окремих видів послуг
4. Організація окремих видів торговельних послуг
5. Шляхи створення сприятливих умов та стимулювання продажу послуг
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Апопій В.В. та інші. Комерційна діяльність на ринку товарі та послуг. Підручник. К.: НМЦ „Укоопосвіта", 2002. - 458 с.
2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, - 5-те видання.: 7. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
3. Абрютина М. С. Зкономический анализ торговой деятельности. - М.: Дело и сервис, 2000.
4. Кісєльов А. П. Основи бізнесу.-К., 1998.
5. Берзинь И. 3. Экономика фирми. - М., 1997.
6. Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг: Учеб.пособ./ Под ред. В.М. Власовой. - М.: Финансьі и статистика, 1999. - 240 с.
7. Пер з англ..: Навч. посіб. - М.: Видавничий дім „Вільямс", 2001. - 608 с.
8. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
9. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. -М: МНФА-М, 2000,-285 с.
10. Мазаракі А. А. та інші, Економіка торговельного підприємства. - К.: «Хрещатик», 1999.
11. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Дело и сервис, 1991.
12. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-методичний посібник. -КНЕУ, 2000.-124с.
13. Хизрич Р. Предпринимательство. М., 1989.
14. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. М. Власовой.-М., 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.