21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління кризовим станом підприємства№ роботи: 647
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти управління кризовим станом підприємства
1.1. Сутність та значення антикризового управління підприємством
1.2. Ефективність антикризового управління та фактори, що її визначають
2. Аналіз системи управління кризовим станом на ПАТ «Хмельницькзалізобетон»
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства
3. Шляхи виведення підприємства з кризового стану
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Висновк и
Основна мета антикризового управління - визначати такий стан управлінських, виробничих підрозділів і таку організацію системи управління, що забезпечують досягнення мети статутної діяльності при існуючих обмеженнях на ресурси часу, сил і засобів і обумовлених рівнем підготовки персоналу і характером ризиків.
Провівши комплексну діагностику на ПАТ «Хмельницькзалізобетон», ми дійшли висновку, що підприємство знаходиться в досить скрутному становищі. Так, аналізуючи основні показники діяльності підприємства можна сказати, що постійно збільшуються обсяги реалізованої продукції, але в той же час витрати на 1 грн реалізованої продукції більше 1. Дана ситуація свідчить про збиткову виробничу діяльність. Хоча у 2010 році підприємство отримало прибутки. Але слід відмітити, що ці прибутки були отримані не від виробництва продукції, а від продажу основних засобівта здачі приміщень в оренду. Звісно така діяльність не є перспективною.
Аналізуючи фінансовий стан на ПАТ «Хмельницькзалізобетон», слід відмітити, що більшість показників є нище нормативного рівня. Така ситуація є небезпечною для підприємства, оскільки існує велика ймовірність банкрутсва. Для того, щоб запобігти цим негативним явищам ми пропонуємо провести на підприємстві реструктуризацію, яка може носити різний характер.
Серед основних напрямків реструктуризації ми запропонували створення центрів відповідальності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.