19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Північної Америки№ роботи: 644
розділ: Міжнародна економіка
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Зовнішньоекономічні зв’язки: зміст, види та форми та їх значення для України....................... .............................. .............................. .............................. ........5
2. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА)....................... .......7
3. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Північної Америки....................... .............................. .............................. .............................. .....10
3.1. Співпраця України та США........................... .............................. .....................10
3.2. Україна та Канада........................ .............................. .............................. ...........22
3.3.Україна та Мексика....................... .............................. .............................. ..........23
4. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків з країнами Північної Америки....................... .............................. .............................. .30
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .........35
Список використаних джерел........................ .............................. ............................38
   
Список літератури

1. Бородієнко О.В. Методологічні підходи до вивчення взаємозв’язку геополітичного положення (ГПП) країн-учасниць інтеграційного угруповання з їх геостратегією (на прикладі країн-учасниць НАФТА).// Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 1(10). – С.62-70.
2. Бородієнко О.В. Структурні та територіальні зрушення в господарському комплексі Північної Америки в контексті регіональної економічної інтеграції. ).// Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск 2(11). – С.142-151.
3. О.В.Бородієнко. НАФТА в контексті світової глобалізації// Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / Кол.авт.; за ред. Я.Б.Олійника, Б.П.Яценка, В.К.Бабарицької. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – С.126-135.
4. О.В.Бородієнко. До питання про методику суспільно-географічного дослідження поля геостратегічних інтересів держави.// Природничі науки на межі століть (До 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). – Матеріали науково-практичної конференції. – Ніжин, 2004. – С.141-142.
5. Бородієнко О. Порівняльні переваги зовнішньоекономічних комплексів держав як передумова розвитку інтеграційних процесів в регіоні (на прикладі країн-учасниць НАФТА).// Географічна освіта і наука в Україні. Тези доповідей ІІ Міжнар.наук.-практ.конференції (Київ, 26-27 березня 2003 р.). – К.: ВГЛ „Обрії”, 2003. – С.99-100.
6. Интеграция в Западном полушарии /Отв. ред. А.Н. Глинкин. М.: ИЛА РАН. 2000.
7. Глинкин А.Н. НАФТА после мексиканского кризиса. //Латинская Америка. М., 1997. № 2.
8. Перова М. Международная форма регулирования иностранных инвестиций. (Опыт Североамериканской зоны свободной торговли). // Хозяйственное право. М., 1999. № 8.
9. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): проблемы и перспективы. Научные конференции. // США: экономика, политика, идеология. М., 1995. № 4 и 5.
10. Международные экономические отношения – ИНТЕГРАЦИЯ (учебное пособие) авторы Ю.А. Щербанин, К.Л. Рожков, В.Е. Рыбалкин, Георг Фишер. Изд. Москва “Банки и биржи” Издательское объединение “ЮНИТИ” 1997г.
11. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. - Т.: Економічна думка, 2001. — 496 с.
12. Філіпенко А. С., Будкін В. С., Веклич О. О., Годун С. Д., Дудченко М. А. Світова економіка: Підручник. — К.: Либідь, 2001. — 582 с.
13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
14. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
15. http://www.niss.gov.ua/Monito r/
16. http://www.mfa.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.