24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз системи якості ВАТ «Хмельпиво»№ роботи: 642
розділ: Управління якістю
тип: Курсова робота
об'єм: 25
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
Розділ 1. Системи якості: сутність, значення та види.......................... ...................4
Розділ 2. Аналіз системи якості ВАТ «Хмельпиво»……………………………....9
2 .1. Ситуація на ринку пива України у 2009 рік........................... ...........................9
2.2. Аналіз якості та конкурентоспроможності ВАТ „Хмельпиво”................... ..20
Розділ 3. Впровадження системи тотального менеджменту на ЗАТ „Хмельпиво”
Висновки......... .............................. .............................. .............................. .................24
Список використаних джерел........................ .............................. ............................25
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
2. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
3. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
4. Фатхутдинов Р.А . Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности // Вопросы экономики, 1997 №5 стр.118-127.
5. Фатхутдинов Р.А. Проивводственный менеджмент: Учеб. Для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.- 447 с.
6. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.