22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Документи з господарської договірної діяльності№ роботи: 640
розділ: Діловодство
тип: Курсова робота
об'єм: 29
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВАХ УКРАЇНИ........5
1.1. Теоретичні основи документів з господарсько-договірної діяльності................5
1 .2. Ведення документації з господарсько договірної діяльності відповідно до правил........................ .............................. .............................. .............................. ...........10
РОЗДІЛ 2. ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВІ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ „ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР”........................ .............................. .............................. .............................. .........13
2.1. Організаційно-правова характеристика установи Хмельницький міський „Перинатальний центр”........................ .............................. .............................. ............13
2.2.Аналіз документації з господарсько-договірної діяльності в установі.............18
РОЗДІ Л 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ГОСПОДАРСЬКО- ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВІ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ „ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР”........................ .............................. .............................. .20
ВИСНОВКИ................. .............................. .............................. .............................. ........24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................26
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .........................29
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
3. Закон України "Про лікарські засоби" // ВВР. – 1996. - №24
4. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"// ВВР. – 1995. - №60
5. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папері. - К.: А.С.К., 2002 - 400 с.
6. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк.: Сталкер, 1997р. - 352 с.
7. Гутгарц Р.Д. Документирование управленческой деятельности: Курс лекций: Навчальне видання.- М.: Инфра-М, 2001.- 185 c.
8. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Либідь, 1998.- 256 c.
9. Ділові папери та документи підприємницької діяльності: Посібник: Наукове видання.- К.: Укр. Центр духовної культури, 1996.- 144 c.
10. Документування у менеджменті: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2003.- 216 c.
11. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЕксОб, 2003.- 272 c.
12. Електронний документообіг: Нормативні документи // Инвестгазета (рус.).- 2007.- № 29.
13. Комплект кадрової документації: Форми документів. Інструкції з їх застосування: Виробниче видання.- Х.: Райдер, 2004.- 116 c.
14. Кузнецова Т.В., Степанов Е.А., Филиппов Н.Г. Делопроизводство и техническая документация: Учебник: Навчальне видання.- М.: Высшая школа, 1991.- 159 c.
15. Кузнецова Т.В. Секретарское дело.- М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.- 272 c.
16. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник: Навчальне видання.- 2-е изд., перераб. и доп..- К.: Знання, 2000.- 460 c.
17. Красильникова И. Электронные средства доставки // Библиотека (рус.).- 2000.- № 9.- C.41-43.
18. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ Зразки найважливіших документів української мовою. - К.: Техніка 1992 - 399с.
19. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Алерта, 2007.- 140 c.
20. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник: Навчальне видання.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 436 c.
21. Організаційно-розпорядчі документи з питань організації діловодства (2000-2002 рр.).- Суми: УАБС НБУ, 2003.- 102 c.
22. Пачезаров В. Сборник хозяйственных договоров и учредительных документов.- Донецк: Сталкер, 1997.- 352 c.
23. Первинні документи та документообіг на підприємстві // Збірник систематизованого законодавства (укр.).- 2008.- № 2.
24. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: Форум; Инфра-М, 2004.- 256 c.
25. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник: Навчальне видання.- Чернівці: Рута, 2006.- 352 c.
26. Сошинська Я. Правові аспекти бібліотечно-інформаційної діяльності в електронному середовищі // Бібліотечна планета (укр.).- 2003.- № 2.- C.7-10.
27. Стенюков М.В., Кузнецова О.А. Составление документов на компьютере: Практическое пособие: - М.: Приор, 1996.- 144 c.
28. Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству: Руководство к составлению.- М.: Приор, 1997.- 96 c.
29. Сухомлин В.А. Введение в анализ информационных технологий: Учебник: Навчальне видання.- М.: Горячая линия-Телеком, 2003.- 427 c.
30. тяжкина Т.А. Делопроизводство предприятия: Виробниче видання.- М.: Экзамен, 2003.- 192 c.
31. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів: Наукове видання.- К.: Довіра; Рідна мова, 1999.- 507 c.
32. Якіменко А.В. Основи документообігу та документознавства: Виробниче видання.- М.: Экзамен, 2003.- 192 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.