25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Первісне нагромадження капіталу№ роботи: 64
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Особливості первісного нагромадження капіталу
1.1. Початкове нагромадження капіталу
1.2.Становлення капіталістичної формації в країнах західної Європи
Розділ 2. Капітал як економічна категорія
2.1. Капітал, його сутність і види
2.2. Співвідношення відтворення індивідуального і суспільного капіталу
Розділ 3. Використання світового досвіду в процесі нагромадження капіталу та його інвестування в Україні
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки.
Нашій країні доведеться зробити ще незнаний в історії людства крок – здійснити зворотний перехід від суспільства з плановою економікою до суспільства з ринковою економікою.
Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових коштів між її сферами і секторами
Отже, значна роль в економічних реформах належить саме капіталу.
У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення позикових засобів для здійснення своєї діяльності отримання прибутку.
Найбільш розповсюдженою формою залучення засобів є одержання банківської позички. Характерною ознакою ринкової економіки є високорозвинута і розгалужена фінансова банківська система. Через неї здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить і провідна роль різноманітних фінансових інститутів (насамперед, банків) у суспільстві.
Категорія капітал має двоякий сенс. Звичайно в побуті під капіталом розуміється багатство, стан - у грошовій або майновій формі. Наявність капіталів у визначеного кола осіб у житті добре видно і зрозуміло, і люди завжди прагнули до багатства. Однак наявність багатства, включаючи і солідну суму грошей, у науковому змісті не означає, що їхній власник є капіталістом. Капітал як багатство і шляхи його придбання вивчають багато наук, у тому числі і юридична. І кожна зі своїх позицій. Остання, наприклад, з позицій законності його придбання і володіння. Політекономія як наука теоретична вивчає капітал, як абстрактну економічну категорію, що виражає відносини між людьми.
Мета цієї роботи – аналіз первісного нагромадження капіталу. Для висвітлення даної в даній роботі необхідно було розвязати наступні завдання:
- визначити особливості первісного нагромадження капіталу;
- проаналізувати становлення капіталістичної формації в країнах західної Європи;
- розкрити сутність капіталу та його класифікацію;
- охарактеризувати співвідношення відтворення індивідуального і суспільного капіталу;
- вивчити можливості використання світового досвіду в процесі нагромадження капіталу та його інвестування в Україні.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.