25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Система якості транспортного підприємства№ роботи: 634
розділ: Управління якістю
тип: Реферат
об'єм: 32
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………………3
Розділ 1. Системи якості: сутність, значення та види.......................... ...................4
Розділ 2. Аналіз системи якості транспортної компанії на прикладі ПП «Автолюкс»…………………………………………………… …………………….9
2.1. Загальна характеристика організації................... .............................. ................9
2.2. Аналіз якості та конкурентоспроможності........ .............................. ................21
Розділ 3. Впровадження принципів тотального менеджменту на ПП „Автолюкс”.................... .............................. .............................. .............................. ..27
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ..........31
Список використаних джерел........................ .............................. ............................32
   
Список літератури

1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
3. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
4. Котлер Филип, Основы маркетинга: Пер. с англ. — Москва: «Ростингер», 1996. — 704 с.
5. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
6. Фатхутдинов Р.А. Проивводственный менеджмент: Учеб. Для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.- 447 с
7. Прауде В. Р., Білий О. Б., Маркетинг: Навчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 256 с.
8. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.