16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз системи якості№ роботи: 632
розділ: Управління якістю
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
Розділ 1. Загальна характеристика системи якості підприємства .........................4
1. 1. Якість продукції, показники та методи її оцінювання.................... .................4
1.2. Система управління якістю підприємства.................. .............................. .......10
Розділ 2. Аналіз системи якості виробника програмного забезпеченя ..............17
2.1. Загальна характеристика ЗАТ „Мікросистема”................ .............................. 17
2.2. Аналіз системи якості ЗАТ „Мікросистема”................ .............................. .....19
Розділ 3. Шляхи підвищення якості продукції на підприємстві.................. ........22
3.1. Розробка алгоритму підвищення якості продукції..................... ....................22
3.2. Впровадження оновленої серії стандартів ISO 9000-2001..................... ........22
Висновки.......... .............................. .............................. .............................. ................31
Література .............................. .............................. .............................. .........................32
Д одатки........................ .............................. .............................. .............................. .....33
   
Список літератури

1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
3. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
4. Котлер Филип, Основы маркетинга: Пер. с англ. — Москва: «Ростингер», 1996. — 704 с.
5. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
6. Фатхутдинов Р.А. Проивводственный менеджмент: Учеб. Для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.- 447 с
7. Прауде В. Р., Білий О. Б., Маркетинг: Навчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 256 с.
8. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.