27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Страхові резерви. Інвестиційна діяльність страховика№ роботи: 624
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Страхові резерви. Інвестиційна діяльність страховика
2. Завдання
3. Задача
Портфель страховика включає три групи ризиків на суму 30 тис. грн., 50 тис. грн., 10 тис. грн. Рівень власної участі 40 тис. грн. Квоти 20% передано у перестрахуваня. Яку суму страхових платежів отримав перестраховик. Зробити висновок про ступінь перестрахування ризиків.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Т. М. Артюх. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.
2. Страхування: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. О. Гаманкової. — К.: КНЕУ, 2000. — 120 с.
3. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.