18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Соціальна держава: сутність та особливості її становленян№ роботи: 620
розділ: Соціальна політика
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. 3
1. Поняття і суть соціальної держави....................... .............................. .........4
2. Принципи соціальної держави....................... .............................. ................8
3. Історія ідеї про правову і соціальну державу....................... ....................12
Виснов ки............................ .............................. .............................. ..................16
Список використаної літератури.................... .............................. .................18
   
Список літератури

1. Алексеев С. С. Философия права – М., 1998.
2. Бабкін В. Д. Конституційні засади соціальної держави України // Правова держава – 2000. – №11.
3. Бабкін В. Д. Соціальна держава та захист прав людини // Правова держава – 1998 – № 9.
4. Волинка К. Г. Теорія держави і права – К., 2003.
5. Государственное право Германии. – М., 1994. –№ 1.
6. Давидович В. Е. Социальная справедливость: идеал и принципы деятельности – М., 1989.

7. Якубенко В. М. Принципи соціальної держави // Право України. - 2002. - № 6. - с. 33-38.
8. Якубенко В. М. Соціальна держава чи правова? // Держава і право. Збірник наукових праць. - 2002. - вип. 18. - с. 50-56.
9. Якубенко В. М. Від соціальної держави до “соціальної глобалізації” // Держава і право. Збірник наукових праць. - 2001. - вип. 12. - с. 24-29.
10. Якубенко В. М. Чи є Україна соціальною державою? // Українське право. - 2002 р. - число 1. - с. 28-35.
11. Якубенко В.М. Напрями підвищення ефективності реалізації принципів соціальної держави” // Українське право, 2003 р. - число 1. - с. 100-107.
12. Якубенко В. М. Деякі проблеми розбудови соціальної держави в Україні // Вісник Хмельницького інституту реґіонального управління та права. Збірник наукових праць. За матеріалами Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми правознавства очима молодих учених”- м. Хмельницький, 2002 р. - спецвипуск № 1. - с. 67-69.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.