15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державна політика в Україні у сфері охорони здоров'я№ роботи: 619
розділ: Соціальна політика
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Державна політика у сфері охорони здоров"я................ .............................. .......4
2. Інноваційна і кадрова політика у системі охорони здоров"я................ ............6
3. Реформування системи охорони здоров’я...................... .............................. .......7
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ..............15
Література.. .............................. .............................. .............................. ..................16
   
Список літератури

1. Гладун З. С. Державне управління в галузі охорони здоров’я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000
2. Журавель В. И. Основы менеджмента в системе здравоохранения К. 1994
3. Солоненко Н.Д. Вплив методів оплати надавачів медичних послуг на стримування зростання витрат, управління медичною допомогою та її якість // Вісн. УАДУ. – 1998. – № 2. – С. 203-210.
4. Солоненко Н.Д. Фінансування охорони здоров’я: міжнародний досвід // Вісн. УАДУ. – 1996. – № 3. – С. 186-201.
5. Жаліло Л.І., Кунгурцев О.В., Солоненко Н.Д., Мартинюк О.І. Наукові засади реформування охорони здоров’я в Україні // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 3. – С. 205-209. – Авторських 2 с.
6. Державне управління охороною здоров’я: Навч. посіб. / Націон. акад. держ. упр. при Президентові України; За ред. І.М.Солоненка, Л.І. Жаліло. – К.: Вид-во НАДУ. – 2004. – 180 с. – Авторських 21 с.
7. Економічний розвиток і державна політика. Вип. 11: Державна політика та економіка охорони здоров’я в Україні: Практикум / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; За заг. ред. І.Розпутенка та
І.Солоненка. – К.: “К.І.С.”, 2002. – 216 с. – Авторських 13 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.