17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Впровадження комплексних цільових програм в закладах охорони здоров’я№ роботи: 613
розділ: Фармацевтичний менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 121
винагорода автору: 220 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ………..……3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти впровадження комплексних цільових програм в закладах охорони здоров’я………………………………………………………. .…6
1.1. Особливості управління охороною здоров’я………………………………….6
1.2. Визначення та види цільових програм………………………………………..22
1. 3. Розроблення та виконання державних цільових програм…………………...25
1.4. Механізм оцінки результативності програм………………………………….31
Висно вки до розділу 1……………………………………………………………...32

РОЗДІЛ 2 Аналіз комплексних цільових програм на прикладі Хмельницької центральної районної лікарні (ЦРЛ)…………………………………..………..…34
2.1. Аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів Хмельницького району …………………...…………………………………………………… …..…34
2.2. Аналіз забезпечення потреб населення в лікувально-профілактичній допомозі………………………………………………………… …………………..44
2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності Хмельницької ЦРЛ….……..…53
2.4. Система управління Хмельницької ЦРЛ…………………………………..…65
Висновк и до розділу 2……………………………………………………………...76

РОЗДІЛ 3 Розроблення та впровадження цільових програм в охороні здоров’я………………………………………………………… …………………...78
3.1. Аналіз комплексних цільових програм Хмельницької ЦРЛ……………..…78
3.2. Проект програми "Репродуктивне здоров"я"…………………………………9 1
3.3. Розробка проектів цільових комплексних програм розвитку фізичної культури і спорту та протидії захворюванню на туберкульоз…………………..95
Виснов ки до розділу 3…………………………………………………………….106
ВИСНОВКИ………………………………………………………… ……………..110
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………115
ДОД АТКИ…………………………………………………………………… …….122
   
Список літератури

1. Наказ МОЗ України від 08.01.2004 р. № 1 «Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації».
2. Наказ МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» додатки 2, 3, 5, 26, 28.
3. Наказ МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я».
4. Наказ МОЗ України від 30.05.2002 р. № 197 «Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я».
5. Наказ МОЗ України від 23.07.2001 № 303 «Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики-сімейної медицини».
6. Закон України "Про лікарські засоби" // ВВР. – 1996. - №24
7. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"// ВВР. – 1995. - №60
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення", від 08.02.95 N 108.
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 03.01.96 N 6.
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів" від 15.01.96 N 73.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів" від 12.05.97 N 447.
12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я" від 15.07.97 N 765.
13. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995 р. за N 420/956
14. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р. за N 171/380.
15. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я, Переліку лікарських посад і Переліку посад фармацевтичних працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1995 р. за N 399/935.
16. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 р. За N 407/1432.
17. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 1997 р. за N 268/2072.
18. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 р. за N 444/2248.
19. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 р. за N 67/2507.
20. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 р. за N 513/2953.
21. Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні. Указ Президента України від 4.02.1999р. №117/99
22. Комплексна програма “Цукровий діабет” Указ Президента України від 21 травня 1999р №545/99
23. Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги на лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №264
24. Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 №14
25. Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 рр. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року №877
26. Про затвердження заходів щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню області на 2004 -2008 роки Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №602-р
27. Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року №761
28. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках затверджена Законом України від 8 лютого 2007 року №648-V –
29. Про обласні заходи щодо практичного виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні Розпорядження голови облдержадміністрації від 23 березня 1999р. №95-р
30. Обласні заходи щодо практичного виконання Комплексної програми “Цукровий діабет” Розпорядження голови облдержадміністрації від 7 липня 1999р. №313-р.
31. Обласні заходи профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки Розпорядження голови облдержадміністрації від 1червня 2004р. №328-р
32. Обласна програма “Здоров’я нації “ на 2002-2011 роки Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.05.2002року №81– р
33. Обласна програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 рр. Рішення обласної ради від 19 вересня 2003 року №201
34. Про затвердження заходів щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню області на 2004 -2008 роки Розпорядження голови облдержадміністрації від 22 вересня 2004року №582-р.
35. Обласна програма з охорони материнства та дитинства на 2007-2009 роки Рішення обласної ради від 29 вересня 2006р. №38
36. Про затвердження обласної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2007-2010 роки Рішення обласної ради від 26 жовтня 2007р. №313
37. Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря) / Під редакцією В.М. Лехан. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. – 370 с.
38. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
39. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
40. Андрощук Г., Кириченко А. Создание «имени» лекарственного препарата: аспекты конкурентного права //Провизор. - 2002. – Х-22. - С. 9-12.
41. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. - Донецьк, 2003. - 562 с.
42. Белошапка В. А., Загорий Г. В., Усенко В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. - К.: РИА "Триумф", 2001. - 368 с.
43. Белявцев М. И., Иваненко Л. М. Маркетинг. Учебное пособие. -Донецк, 2003. -336с.
44. Болотова А., Соколовская Е., Шпагина И. Что несут нам наши сети? Аптечным сетям 5 лет // Ремедиум. - Июнь 2003. - С. 10-17.
45. Вітлінський В. В, Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К. 1996. – 326с.
46. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
47. Герчикова И. Н. Менеджмент. М.: 1995- 480с.
48. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М. Организации: поведение, структуры, процессы: Пер. с англ. М. 2000. – 662с.
49. Глівенко С. В., Соклов М. О. Економічне прогнозування: навчальний посібник С. 2001. – 207с.
50. Изучение потребительских и врачебных предпочтений при выборе химиотерапевтических препаратов / 3. Н. Мнушко, И. А. Грекова, Т. В. Хижняк, Н. Н. Скрылева // Провизор. - 2000. - №1. - С. 12-14.
51. Импорт и экспорт лекарств в 2002 г. //Еженедельник "Аптека". - 2003. - №14. -С.84-85.
52. Заробітна плата і собівартість: сутність, тенденції та чинники зміни / Харченко М., Мирошниченко В. // Україна: аспекти праці. - 1996. - №1. С. 26-29.
53. Зайцев Г.Г., Файбушевич С.И. Управление кадрами на предприятии: Персональный менеджмент. Текст лекций. С-Пб., 1992.
54. Как разработать и внедрить национальную лекарственную политику: рекомендации ВОЗ //Еженедельник "Аптека". - 2002. - №49. - С. 88-90.
55. Кириченко И. Большое имя маленькой таблетки //Провизор. - 2003. - №3. -С.3-5.
56. Киты мирового фармрынка // Еженедельник "Аптека". - 2003. - №12. - С. 86.
57. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент. - СПб: Питер Ком, 1999. - 896 с.
58. Краснокутский А. Б., Лагунова А. А. Фармэкономика. - Т. I. /Системный анализ мирового фармацевтического рынка. - Науч. ред. Падалкин В. П. - М.: Классик-Консалтинг, 1998. -344 с.
59. Ламбен Ж. -Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /Пер. с франц. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.
60. Лапач С. П., Чубенко А. В. Разработка методов определения потребности в лекарственных средствах// Провизор. - 1999. - №17. - С.35-39.
61. Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С. Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний поабник. / За заг. ред. В. В. Липчука. — Львів: Новий свіг - 2000; Магнолія плюс. - 2003. - 288с.
62. Листопад А. Обзор рынка инсулинов// Провизор. - 2000. - №17. - С.23-27.
63. Лопатников Л. И. Краткий экономико-математический словарь. - М.: Наука, 1979. -С. 135.
64. Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления здравоохранением: Уч. пособие. – СПб., 1997. – 385 с.
65. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.
66. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М.Колот. - Одеса: ОКФА, 1995. - 96 с.
67. Мандибура В., Тімофєєв. Критерії визначення номінальної величини мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки // Україна: аспекти праці. - 2003. - №6.
68. Нечай Т. Заробітна плата як показник стану економіки // Розбудова держави. 2001. - №1/2.
69. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Кондор», 2003. – 556 с.
70. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 600 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.