22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Конкурентна боротьба торгових підприємств в умовах ринкових відносин№ роботи: 610
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВИХ ДІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ........................ ...............5
1.1. Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарювання................ .............................. .............................. .............................. .5
1.2. Фактори успіху в конкурентній боротьбі...................... .............................. .....10
1.3. Основні методи оцінки конкурентних переваг....................... .........................13
Р ОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗАТ „ФІРМА „БАКАЛІЯ”..................... .............................. .............................. .............................. .17
2.1. Загальна характеристика підприємства та основних напрямків його діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ......17
2.2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства.................. ............................20
2.2.1. SWOT-аналіз................... .............................. .............................. .....................20
2.2.2 . Оцінка конкурентних переваг за методом „4Р”.......................... .................23
2.2.3. Аналіз конкурентних позицій за допомогою методу профілів...................25

2.2.4. Використання матричної методики для оцінки конкурентних потенціалу підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАТ „ФІРМА ”БАКАЛІЯ”..................... .............................. .............................. ...............28
ВИСНОВКИ...................... .............................. .............................. ............................31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........34
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................36
   
Список літератури

1. Закони України” Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ. – ВВРУ. – 2001. - №12.
2. Указ Президента України “Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки” від 19 листопада 2001 року №1097/2001.- Урядовий кур’єр. 2001. - №221.
3. Азов Г.П., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. - М: ОАО „Типография „НОВОСТИ””, 2000. - 256 с.
4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. - 208 с.
5. Алешина Н.В.Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Донецьк. – 2002.- №53. – с. 201-210.
6. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
7. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
8. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
9. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
10. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
11. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
12. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
13. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
14. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
15. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
16. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
17. Омельяненко Т.В. Ключові конкурентні переваги: еволюція та діалектика // Тези доповіді, опубл. у зб. "Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія управління організацією: стан та перспективи", Київ-Трускавець. - К.: НТУУ, 2000.
18. Пастернак-Таранущенко Г.Ф, Рожок В. Т. Конкуренция. К., ЦУЛ, 2002 – 322с.
19. Позняк С.В. Актуальні проблеми економіки//Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. - К. - 2002. - №1 – с. 50-54.
20. Портер М.Е. Международная конкуренция. – М: Международные отношения, 1993. – 896 с.
21. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / А. Олійник ( пер. з англ.). – К.: Основи, 1998. – 390 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.