18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічне зростання та його вплив на екологічну ситуацію№ роботи: 61
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Економічне зростання та його показники
1.1. Суть економічного зростання
1.2. Головна мета економічного зростання
1.3. Економічне зростання і його типии
Розділ 2. Основні критерії економічного прогресу
2.1. Сутність і критерії економічного прогресу
2.2. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
2.3. Розвиток сутнісних сил людини – вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
Розділ 3. Макороекономічне зростання та проблеми екології
3.1. Взаємозвязок економіки та екології
3.2. Економічні механізми природокористування
Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Економічне зростання можна визначити як збільшення виробництва товарів і послуг в масштабі усього національного господарства. Воно входить до числа найважливіших проблем суспільного розвитку.
Від нього залежить можливість будь-якої держави забезпечити достатній життєвий рівень свого народу. Тому економічне зростання повинно розглядатися як важлива економічна мета.
Лише зростаюча економіка може збільшити рівень задоволення необмежених потреб і розвязати соціально-економічні проблеми як всередині країни, так і на міжнародному рівні.
Економічне зростання дозволяє здійснювати нові програми з питань боротьби з бідністю і забрудненням навколишнього середовища без падіння існуючого рівня споживання, скорочення обсягів інвестицій і виробництва суспільних благ. Економічне зростання полегшує вирішення проблеми обмеженості ресурсів.
Економічний розвиток визначається трьома факторами економічного росту, трудовими ресурсами, штучно створеними засобами виробництва,природними ресурсами економічна наука мало звертала увагу на екологічні проблеми, що й стало одною з причин формування техногенного типу економічного розвитку. Цей тип можна охарактеризувати як природоруйнівний, оснований на використанні штучних засобів виробництва, створених без урахування екологічних обмежень.
Для запобігання глобальної та локальної екологічних криз необхідно змінити техногенний тип розвитку на стійкий. Останній дає можливість задовільнити потреби сучасних поколінь.
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан.
У спадок від радянських часів Україні перейшли чорнобильська проблема; великі нагромадження зброї, яку необхідно було знищити; зношені та морально застарілі основні фонди підприємств; непристосований до праці в ринкових умовах менеджмент та непристосоване до життя в ринкових умовах населення.
Отже, проблеми екології та економічного зростання на сьогоднішній день є надзвичайно важливими.
Мета даної роботи – проаналізувати економічне зростання та його вплив на екологічну ситуацію. Виходячи з мети в даній роботі необхідно було вирішити наступні завдання:
проаналізувати сутність макроекономічного зростання, його типи та значення;
дослідити основні критерії науково-технічного прогресу, його рушійні сили та фактори;
охарактеризувати проблеми макроекономічного зростання та екології, навести можливі напрями вирішення даних питань.
зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.