21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Католицизм№ роботи: 601
розділ: Релігієзнавство
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Становлення католицизму, його структурування
2. Особливості католицизму у порівнянні з православям
3. Сучасний реформований католицизм
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Католиц изм - один з основних напрямків у християнстві, поряд із православям і протестантизмом (від греч. katholіkos - "загальний", "всесвітній"). Як самостійне віровчення і церковна організація католицизм остаточно сформувався після поділу Західної і Східної Церков у 1054 році.
Католицизм має ряд особливостей у віровченні, культі і структурі релігійної організації, у яких відобразилися специфічні риси розвитку західноєвропейського суспільства в епоху середньовіччя. Римсько-Католицька Церква строго централізована: вона має єдиний всесвітній центр - Ватикан і єдиного главу - Папу Римського, котрий вінчає її багатоступінчасту ієрархію.
Сучасна Римсько-Католицька Церква володіє величезною, підлеглою строгій дисципліні армією духівництва численними чернечими орденами, місіонерськими і благодійними організаціями й установами. До неї також примикають багато світських організацій - політичні партії, профспілки, молодіжні, жіночі й інші обєднання. Католицька Церква має свою пресу, кіно, телебачення і радіомовлення, має у своєму розпорядженні мережу навчальних закладів.
Метою даної роботи є аналіз католицизму, як світової релігії. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- охарактеризувати утвердження християнства у Західній Європі;
- розглянути процес встановлення чернечих орденів;
- назвати основні принципи віровчення католицизму;
- охарактеризувати основні догмати католицизму;
- розглянути сучасну католицьку церкву;
- узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Каутский К.І. “Історія християнства” К. 1990 р.
2. Католицизм. М.: Мысль, 1991.
3. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. – К.: 1994, 215 с.
4. Мазалов В. П. Католицизм – четверть века спустя после ІІ Ватиканского собора. – М. 1989.
5. Мчедлов М. П. Католициз. – М.: 1974., 96 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.