22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Передумови і наслідки утворення (УГКЦ)№ роботи: 598
розділ: Релігієзнавство
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Передумови і наслідки утворення (УГКЦ)
2. Основні віхи в історії УГКЦ
3. УГКЦ на сучасному етапі: стан і перспективи
Список використаної літератури

Уривки з роботи:
1. Передумови і наслідки утворення (УГКЦ)
На зміну зворотному звязку і діалогічності у взаємовідносинах між державою та церквою у Київській Русі, що реалізувались через модель “симфонії влади” у середньовічний період, коли Україна втрачала власну державність і поступово входила в довгу історичну смугу бездержавного існування в межах сусідніх, здебільшого іншоконфесійних державних утворень, стає помітною тенденція до переважання конфліктності та державної зверхності над церквою. У період входження України до складу Речі Посполитої питання збереження питомо українських форм релігійності стає таким же принциповим у контексті глобальної проблеми самоідентифікації, як і питання політичне. Проблема збереження національної та релігійної ідентичності та потреба вийти на нові, якісно вищі рубежі духовного оновлення трансформувались в ідею церковної унії, результатом якої стала Українська Греко-Католицька Церква.
2. Основні віхи в історії УГКЦ
Становлення помісності Української ГрекоКатолицької Церкви з власним митрополитом, витоки якої сягають часів св. Володимира Великого і Ярослава Мудрого, мало свій початок в Берестейських артикулах. Папа Климентій VII у Декреті «Годиться Римському Архиєреєві» (Decet Romanum Pontificem) від 23 лютого 1596 р. визнав право за КиєвоГалицьким архиєпископом і митрополитом тепер і на майбутнє потверджувати чи наставляти і висвячувати єпископів без обовязку за цим звертатися до Риму, [5, с. 32]. Цей Декрет узаконює право Східної Церкви зверхності митрополита над єпископами. В цьому Декреті сказано і про те, що сам митрополит обирається Собором єпископів Помісної Церкви, з застереженням, що він має обовязок складати визнання віри перед Римським Архиєреєм. Бачимо, отже, що найвищий авторитет Церкви визнав помісність або самоуправність Київської Церкви.
3. УГКЦ на сучасному етапі: стан і перспективи
Від моменту легалізації УГКЦ продемонструвала рекордні темпи свого відродження в умовах незалежності України. В даний час УГКЦ нараховує 3234/6 громад, 78 монастирів, 12 навчальних закладів, 1976 священнослужителів, 625 недільних шкіл, 23 періодичні видання, 3 релігійні видавництва. В останні роки помітне поширення УГКЦ на терени східної України, де було створено Києво-Вишгородський та Донецько-Харківський екзархати (за даними Інтернету на серпень 2012 р.).
   
Список літератури

1. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т. 5кн. – К: Либідь, 1998
2. Крижанівський О. П., Плохій С. М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн.. – К Либідь, 1994
3. Греко-католицька церква в 1944-1991 рр. Документи // УІЖ – 1996 №4
4. Ульяновський В. І. Національна церква України: РПЦ? УПЦ? УАПЦ? // Трибуна – 1991. – Ч.1, 12
5. Панас К. Історія української церкви. – Львів: Свічадо, 1992
6. Цегельський П. Греко-католицька церква в Києві // Київська старовина – 1996. - №1.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.