19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Політична культура№ роботи: 594
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Політична культура: суть, структура і функції....................... .........................3
2. Типологія політичної культури і особливості формування політичної культури молоді........................ .............................. .............................. ...................8
Список використаної літератури.................... .............................. ........................11
   
Список літератури

Поснова Т. Особливості формування політичної культури молоді // Соціальна психологія. - 2004. - № 6 (8). - C.17-26
2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.
3. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. — К.: Дакор, 2004. – 415 с.
4. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. — К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.
5. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.