17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Політологія як наука№ роботи: 593
розділ: Політологія
тип: Реферат
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ...…………..3
1. Предмет і методи політології………………………………………………… .4
2. Закони, категорії та функції науки про політику……………………….……8
3. Місце політології у системі знань про суспільство……………………...…12
Вис новки………………………………………………………………… ………14
Список використаних джерел…………………………………………………..15
   
Список літератури

1. Введение в политологию. Учеб.пособ. / Под ред. Н.И.Горлач. - Х., 1994, Ч.1.
2. Введение в политологию. Уч. Под ред. В.П.Пугачева и А.И.Соловьева, М., "Аспект пресс", 1997.
3. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М., "Логос", 1997.
4. Зеркин Д.П. Основы политологии. - Р - на / Д., "Феникс", 1996.
5. Мальцев В.А. Основы политологии. Учебн. для вузов. - М., ИТРК РСПП, 1997.
6. Мельник В.А. Политология. Учебн.- Мн., "Вышейшая школа", 1996.
7. Основы политологии. Учебн. / Под ред. Н.И.Сазонова. - Х., "Основа", 1993.
8. Основы политологии. Учеб.пособ. / Под ред В.П.Пугачева и Г.А.Белова.- М., 1994.
9. Политология. / Под ред. М.Н.Марченко. - М., 1997.
10. Політологія. / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К., Видавничий центр "Академія", 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.