17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кредитні відносини та їх значення у суспільному відтворенні№ роботи: 59
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 48 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
Розділ 1. Теоретичні концепції кредитних відносин...................... .........................5
1. 1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту...............5
1.2. Сутність кредиту....................... .............................. .............................. ..............16
Розділ 2. Відтворення і економічне зростання на макрорівні.................... ...........32
Розділ 3. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період...............40
Висно вки........................... .............................. .............................. .............................4 5
Література................. .............................. .............................. .............................. .......47
   
Список літератури

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М., МГУ, 2001.
2. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
3. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
5. Гроші та кредит / За ред. М. І. Савлука К. 2001
6. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика. СПб, 1994.
7. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
8. З. Г. Ватаманюк, С.М.Панчишина. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка: К. 2001.
9. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
10. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
11. І.Ф. Радіонова Макроекономіка та економічна політика
К.: 1996
12. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001
13. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 2001. - 743с.
14. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
15. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
16. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
17. Н. Г. Манків Макроекономіка К.: 2000
18. Самуэльсон, Пол. Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика. М. 2001.
19. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
20. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 2001. - 496 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.