13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Політичний лідер і проблеми його формування№ роботи: 589
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Суть і значення політичного лідерства в суспільстві …..…….……………..3
2. Критерії оцінки діяльності політика. Типологізація………………..………..7
3 . Проблеми формування політичних лідерів………………………………….12
Списо к використаних джерел………………………………………………..…16
   
Список літератури

1. Кухта Б. Політичний лідер. – Л., 2000
2. Головинський К. Політичний лідер та інституційна система влади // Нова політика. – 2000. - №6.
3. Наумкіна С. Політичне лідерство як суспільне явище // Нова політика. – 2000. - №2.
4. Шевченко І. Формування іміджу політичного лідера // Нова політика. – 2000. - №5.
5. Уткін О. Політичне лідерство та лідери // Віче. – 2002. - №4
6. Кухта Б. Політичні еліти і політичне лідерство / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львів, 1995.
7. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
8. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
9. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. — К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.