27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Предмет політології, її місце в системі суспільствознавчих наук№ роботи: 588
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Предмет політології
2. Місце політології в системі наук про суспільство
Висновки
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.
2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.
3. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
4. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
5. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. — К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.
6. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. — К.: Дакор, 2004. – 415 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.