19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Римське право і політика№ роботи: 587
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Римське право і політика………………………………………………………… ……………...….3
2. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель……………………....9
Списо к використаної літератури……………………………………………..… 15
   
Список літератури

1. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.
2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.
3. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
4. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
5. Жан Боден – основоположник концепції державного суверенітету : Науч.-аналит. обз./ ( Г. Б. Агабеков ). М., 1990
6. Чечуров И.С. Политическая идеология средневиковья: Византия и Русь. М., 1990.
7. Замалеев А.Ф, Зоц В.А. Мыслители Киевской Руси. 2-е изд., перераб. и доп. Киев, 1987
8. Игнатенко А.А. В поисках счастья: Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневиковья. М., 1989р.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.