23 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні сучасні політологічні концепції№ роботи: 586
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Основні етапи еволюції політології................... .............................. ..................3
2. Структура і зміст сучасної зарубіжної політологічної науки........................8
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ....17
Література............ .............................. .............................. .............................. ..........18
   
Список літератури

1. Політологія:Підручник/ М.І.Панов, Л.М.Герасіна, В.С.Журавський.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Ін Юре, 2005.- 520с.
2. Політологія: підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін. – К.: Вища школа, 1998.
3. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
4. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
5. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. — К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.