14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інформаційно-організаційні зв’язки підрозділів податкової служби№ роботи: 576
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інформаційно-організаційні зв’язки підрозділів податкової служби……...3
2. WEB-техології доступу до баз даних…………………………...……………7
Спис ок використаних джерел…………………………………………….……11
   
Список літератури

1. Податкова система України //Підручник (В.М.Федосов, В.М.Опарін, Т.О.Пятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова - К.; Либідь, 1994 - с.464.
2. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
3. Автоматизація роботи в органах державної податкової служби / За ред. Росоловського В.М. та Ріппи С.П. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - С. 15.
4. Автоматизированные информационные технологии в економике.: Учебник. /Под ред. Г.А.Титоренко. –М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998., -400 с.
3. Береза А.М. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 1998. –140 с.
5. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 1999. –224 с.
6. Голосов О.В., Охрименко С.А. и др. Введение в информационный бизнес – М.: финансы и статистика, 1996.
7. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі.: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 1999. –164 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.