19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічна інформація, її особливості та вимоги до неї. Роль і місце економічної інформації в систем№ роботи: 573
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Економічна інформація, її особливості та вимоги до неї. Роль і місце економічної інформації в системі управління…………..………………………3
2. Штрихове кодування інформації………………………………………...…… 6
3. Автоматизація обліку введення в експлуатацію та руху необоротних активів засобами програми «1с: Предприятие 7.7»…………………………….9
Список використаних джерел…………………………………………………..16
   
Список літератури

1. Бухгалтерский учет: (пособие по выполнению практ. задач): Учеб. пособие / Запорож. гос. инженер. акад.; Под ред. И.И. Сахарцевой. — Запорожье, 2001. — 322 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.
3. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч. — практ. посіб. / За заг. ред. П. В. Мельника; — Ірпінь: Т-во "МП Леся", 2002. — 392 с.
4. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 439 с.
5. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф. Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 468 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.