17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринковий потенціал підприємства та його вдосконалення№ роботи: 570
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 48
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Визначення сутності ринкового потенціалу та його структура
1.2. Фактори ринкового потенціалу та його оцінка
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників
2.2. Аналіз стану та напрямків формування ринкового потенціалу
2.2.1. Аналіз виробничого потенціалу підприємства
2.2.2. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства
2.2.3. Аналіз результативності використання фінансової складової потенціалу підприємства
2.2.4. Аналіз маркетингового потенціалу підприємства
2.3. Оцінка ефективності використання ринкового потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”
3.1. Розробка виробничої стратегії
3.2. Стратегія управління персоналом
3.3. Розробка маркетингової стратегії
3.4. Розробка стратегії фінансування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
Провівши огляд літературних джерел, ми переконались, що існують різні погляди науковців щодо сутності ринкового потенціалу підприємства. Це пов’язано з тим, що вивчати потенціал науковці почали відносно недавно.
Проте, на нашу думку, найбільш вдало дане поняття визначив Т. Йєннер. Зокрема він вказує, що ринковий потенціал як «сукупність засобів і можливостей підприємства в реалізації ринкової діяльності».
Практичні дослідження проводяться на прикладі ВАТ „Укрелектроапарат”.
Проаналізувавши господарську діяльність ВАТ „Укрелектроапарат ” помітно, що починаючи з 2009 року основні показники діяльності підприємства мають негативну тенденцію, на нашу думку, основними причинами цього явище є:
- вплив світової економічної кризи, адже значну частку своєї продукції підприємство експортує на зовнішні ринки;
- нестабільність економічної ситуації в країні;
- зниження попиту на продукції підприємства на внутрішніх ринках;
- зростання цін сировину тощо.
Також у другому розділі даної роботи було проаналізовано, на нашу думку, основні складові ринкового потенціалу, а саме:
- виробничу;
- ресурсну;
- фінансову;
- маркетингову.
Для комплексної оцінки ринкового потенціалу нами був використаний метод „квадрату потенціалу підприємства”. Відповідно до даного методу, найвищу оцінку підприємство отримало по ресурсному потенціалу та маркетинговому, найнижчу по фінансовому.
Третій розділ курсової роботи безпосрередньо присвячений розробці основних заходів по вдосконаленню ресурсного потенціалу. Зокрема, у даному розділі, ми запропонували розробити виробничу стратегію, стратегію управління персоналом підприємства, фінансову та маркетингову стратегії. По даним стратегічним напрямам ми коротко навели основні принципи та завдання подальшої роботи підприємства.
   
Список літератури

1. Аткина Н.А. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала.// Менеджмент в Росии и за рубежем. – 2003.- №2
2. Баранчеев В., Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового потенциала предприятий// Маркетинг 1996, №5 с. 33-41
3. Банчева А. Оценка рыночного потенциала организации // Маркетинг №3(94), 2008 с.90-103
4. Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. – СПб: Экономика, 2000.
5. Виханский О. С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: МГУ, 1995. – 295 с.
6. Верли Х. П. Маркетинг как стратегический фактор успеха / Х. П. Верли. – ИНФРА, 1992. – 546 с.
7. Виханский О. С. Менеджмент: учебник. / О. С. Виханский., А. И. Наумов. – М.: МГУ, 1995. – 375 с.
8. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. / А. В. Вовчак.: – К.: КНЕУ, 1998. – 325 с.
9. Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 285 с.
10. Голубков Е.П. исследование и анализ рыночных ситуаций// Маркетинг в Росии и за рубежем. – 2000 - № 6
11. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством / В.Г. Герасимчук. – Київ: КНЕУ, 2000. – 360 с.
12. Грюниг Р. Е. Методы и средства стратегического планирования на фирме / Р. Е. Грюниг. – М.: Правда, 1993. – 270 с.
13. Головко Т.В. Стратегічний аналіз / Т.В. Головко, С.В. Сагова. – Київ: КНЕУ, 2006. – 198 с.
14. Йеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления . – 1991 - №2
15. Онищенко В.П., Сенченко ВІ. Методика определения рыночного потенциала предприятия // Внешняя торговля: право и экономика №5 (34), 2008 с.88-92
16. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. – М.: Экономика, 2002. – 559с
17. Саати Т. Принятие решений: метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993, 278 с.
18. Ханжина В.Л., Попов Е.В. Структура рыночного потенциала предприятия// Проблемы теории и практики управления. – 2007. - №6
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.