15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Змістові теорії мотивації№ роботи: 568
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 58
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
1.1 Сутність мотивації та її роль в сучасних умовах
1.2 Змістовні теорії мотивації та їх характеристика
1.3 Практика застосування змістовних теорій мотивації в сучасних умовах
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ МКП “ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
2.1 Організаційно-економічна характеристика
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
2.2 Аналіз управління МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
2.3 Особливості мотивації персоналу та практика застосування змістових мотивацій в МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В МКП “ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
3.1. Загальні рекомендації щодо удосконалення системи мотивації в МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
3.2 Пропозиції щодо дослідження потреб персоналу МКП Хмельницьктеплокомуненерго”
В ИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України.
2. Закон України «Про відпустки».
3. Закон України «Про оплату праці».
4. Бернард Ч. Функция руководителя. – М., 1999. –134 с.
5. Бізюкова І.В. Кадри управління - підбір та оцінка. М.: Економіка, 1998.– 212с.
6. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. Пособие для руководителей.- М., 1995. – 316 с.
7. Бурлакова В.В., Абрамова А.И. Совершенствование стилей и методов руководства предприятиями и организациями. – К., 1990. – 240 с.
8. Зайцева О.А., Радугин А.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов.- М.: Центр, 1998.- 264 с.
9. Івановська Л.В., Свистунов В.М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. -М.: ГАУ, 1995. – 132с.
10. Катаєва Л.Д., Абрамова Л.Г. Управління персоналом. – Новосибірськ, 1996. – 240с.
11. Коротков Є.М. Концепція менеджменту.- Харків: Просвіта, 1999.-258 с.
12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту –Київ: Либідь, 1999. -680 с.
13. Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. –К.: УВПК, 2001.-392 с.
14. Оганесян І.А. Управління персоналом організації- Мінськ: Профіт, 2000. - 257 с.
15. Саакян А.К., Зайцев Т.Г., Лашманова Н.В., Дягилева Н.В. Управление персоналом в организации. – СПб: Питер, 2001.- 176 с.
16. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Шило С.И., Ильинский., Салимжанов И.Х. Управление персоналом. (Под. ред. С.И.Самыгина). Серия “Учебники, учебные пособия”- Ростов н/Д: Феникс,2001. –512 с.
17. Спивак В.А.Основы кадрового менеджмента- М.: Дело, 1995.-214 с.
18. Старобинский Э.К. Как управлять персоналом.-М: Экономика, 1995. - 327 с.
19. Терещенко В.И. Наука руководить.-К: Наука, 1990.-286 с.
20. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент.-М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, Издательство ЭКМОС, 1995.-256 с.
21. Уткин Э.А. Профессия – менеджер. – М.: Наука, 1992. –243 с.
22. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом.-М.: ЮНИТИ, 2001. -346 с.
23. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие.-К.: Товариство “Знания”, КОО, 1998. – 512 с.
24. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. -М.: ЮНИТИ, 1996.- 432 с.
25. Щекін Г.В. Теорія та практика управління персоналом.- Київ: Просвіта, 1996. –296с.
26. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник в 2-х т.- Киев: Просвита, 1993.- 368 с.
27. Якокка, Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 1991.- 376 с.
27. Кучеров А.В.. Комерціалізація нових технологій з урахуванням суб’єктів іноваціонного бізнесу, // Науковий журнал “Економіний вісник донбасу”. - №1(2) . - 2005. – С.33-42.
28. Гаузнер Н., Иванов Н., Михина М. Стратегия развития человеческих ресурсов в условиях перехода к рынку // МЭМО. – 1993.-№9.- с.30-45.
29. Завадский И., Червинская Л. Факторы мотивации персонала в менеджменте// Экономика Украины –1999 - №4.- с.79-84.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.