13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління оптовою торгівлею у фармацевтичних закладах№ роботи: 566
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 112
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні основи управління оптовою торгівлею в фармацевтичних закладах...................... .............................. .............................. .............................. ........6
1.1. Поняття оптової торгівлі та її класифікація.................. .............................. .......6
1.2. Управління оптовою торгівлею лікарських засобів....................... .................14
1.3. Правові аспекти регулювання торгівлі лікарськими засобами...................... 30
Висновки……………………………………………… …………………………....38
Розділ 2. Аналіз управління оптовою торгівлею ЗАТ ХОВП «Медтехніка».................. .............................. .............................. .............................. .41
2.1. Загальна характеристика діяльності ЗАТ ХОВП «Медтехніка».................. .............................. .............................. .............................. .41
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників.................... ....................45
2.3. Аналіз реалізації продукції..................... .............................. .............................6 8
Висновки………………………………………………… ………………………....70
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління оптовою торгівлею ЗАТ ХОВП «Медтехніка».................. .............................. .............................. .............................. .72
3.1 Розробка стратегії поширення маркетинг – менеджменту…………………..72
3.2. Комп’ютеризація процесу обробки маркетингової інформації на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...82
3.3. Розробка посадової інструкції менеджера з маркетингу.................... ............87
3.4. Розробка плану рекламної кампанії...................... .............................. ..............94
3.5. Розробка інструментарію для проведення маркетингових досліджень……98
Висновки……………… …………………………………………………………..101
В исновки та рекомендації.................. .............................. .............................. .........103
Список використаних джерел........................ .............................. ..........................107

Додатки...................... .............................. .............................. .............................. .....113
   
Список літератури

Закон України "Про лікарські засоби" // ВВР. – 1996. - №24
2. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"// ВВР. – 1995. - №60
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення", від 08.02.95 N 108.
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 03.01.96 N 6.
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів" від 15.01.96 N 73.
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів" від 12.05.97 N 447.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я" від 15.07.97 N 765.
8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995 р. за N 420/956
9. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р. за N 171/380.
10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я, Переліку лікарських посад і Переліку посад фармацевтичних працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1995 р. за N 399/935.
11. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 р. За N 407/1432.
12. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 1997 р. за N 268/2072.
13. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 р. за N 444/2248.
14. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 р. за N 67/2507.
15. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 р. за N 513/2953.
16. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
17. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
18. Андрощук Г., Кириченко А. Создание «имени» лекарственного препарата: аспекты конкурентного права //Провизор. - 2002. – Х-22. - С. 9-12.
19. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. - Донецьк, 2003. - 562 с.
20. Белошапка В. А., Загорий Г. В., Усенко В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. - К.: РИА "Триумф", 2001. - 368 с.
21. Белявцев М. И., Иваненко Л. М. Маркетинг. Учебное пособие. -Донецк, 2003. -336с.
22. Болотова А., Соколовская Е., Шпагина И. Что несут нам наши сети? Аптечным сетям 5 лет // Ремедиум. - Июнь 2003. - С. 10-17.
23. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.
24. Герасимчук Й. Г. Маркетинг: теорія і практика спеціальної (конкретної) функції в діяльності підприємства // Вісник ДУ " Львівська політехніка". - 2001. - № 416. - С. 27-32.
25. Герасимчук В. Г. Маркетингова концепція управління фірмою: стратегія, організація, ефективність// Вісник ДУ "Львівська політехніка". - 1998. - № 353. - С. 160-163.
26. Гончарова С. Маркетинг: Курс лекщй. - Харків: Видавничий дім "ІНЖЕК", 2003. - 140 с.
27. Громовик Б. П. Логистические информационные технологии //Провизор. - 2002. -№6.-С. 11-15.
28. Громовик Б. П. Логістичні моделі управління товарними запасами фармацевтичних підприємств //Фармац. журн. - 2003. - №2. - С. 8-16.
29. Громовик Б. П. Логістичні прийоми у роботі представництв фармацевтичних фірм /Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тез. доп. IV міжнародної науково-практичної конференції. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2002. - С. 87-88.
30. Громовик Б. П. Логістичні рішення у збуговій діяльності фармацевтичних фірм //Фармац. журн. - 2001. - №5. - С. 12-23.
31. Громовик Б. П. Логістичні технології у фармації (методичні рекомендації). -Львів: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 2001. - 24 с.
32. Громовик Б. П. Організація роботи аптек. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 240 с.
33. . Громовик Б. П. Особенности международного фармацевтического маркетинга // Провизор. - 2000. - №9. - С. 20-22.
18. Громовик Б. П. Особенности международного фармацевтического маркетинга // Провизор. - 2000. - №10. - С. 14-15.
19. Громовик Б. П. Особенности международного фармацевтического маркетинга. Специфика комплекса маркетинга // Провизор. - 2000. - № 11. - С. 25-27.
20. Громовик Б. П. Особливості територіального розподшу аптечно'і мережі Украши //Фармац. журн. - 2000. - №6. - С. 3-8.
34. Громовик Б. П. Роль 5\\ЮТ-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних тдприемств // Еженедельник "Аптека". - 2003. - №3 (374). - С. 82-83.
35. Громовик Б. П., Мірошнікова I. О., Ярко Н. Б. Маркетингове вивчення питань самолікування та безрецептурного відпуску ліків //Фармац. журн. - 2001. - №6. - С. 17-26.
36. Громовик Б. П., Чухрай И. Л., Мирошникова И. А. Мониторинг популярности средств массовой информации среди посетителей аптек Львовского региона //Прови-зор. - 2001. - №22. - С.8-11.
37. Громовик Б. П., Ярко Н. Б., Мельник Н. М. Маркетинговое изучение некоторых изделий медицинского назначения// Провизор. - 2002. - №23. - С. 17-22.
38. Деятельность мирового рынка по итогам первого полугодия 2002 г. //Еженедельник "Аптека". - 2002. - №46. - С.85.
39. Директива Совета ЕС от 31 марта 1992 г. №92/28/ЕЕС «О рекламировании лекарственных препаратов для человека» /Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор //Редакторы-составители В. А. Усенко, А. Л. Спасокукоцкий. -К.: Морион лтд, 1998. - С.301-309.
40. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова I. 3. Статистика маркетингу: Опорний конспект лекцій - К.: МАУП, 2001. - 64 с.
41. Изучение потребительских и врачебных предпочтений при выборе химиотерапевтических препаратов / 3. Н. Мнушко, И. А. Грекова, Т. В. Хижняк, Н. Н. Скрылева // Провизор. - 2000. - №1. - С. 12-14.
42. Импорт и экспорт лекарств в 2002 г. //Еженедельник "Аптека". - 2003. - №14. -С.84-85.
43. ІНКОТЕРМС: Офіційні правила тлумаченння торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Ред. 2000 р. ): Текст віпдовідає офіц. - К. : Школа, 2003 . - 80 с.
44. Как разработать и внедрить национальную лекарственную политику: рекомендации ВОЗ //Еженедельник "Аптека". - 2002. - №49. - С. 88-90.
45. Кириченко И. Большое имя маленькой таблетки //Провизор. - 2003. - №3. -С.3-5.
46. Киты мирового фармрынка // Еженедельник "Аптека". - 2003. - №12. - С. 86.
47. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент. - СПб: Питер Ком, 1999. - 896 с.
48. Краснокутский А. Б., Лагунова А. А. Фармэкономика. - Т. I. /Системный анализ мирового фармацевтического рынка. - Науч. ред. Падалкин В. П. - М.: Классик-Консалтинг, 1998. -344 с.
49. Куденко Н. В. Маркетинг при соціалізмі був чи не був? /Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тез. доп. IV міжнародної науково-практичної конференції Львів : НУ "Львівська політехніка", 2002 . - С. 189- 191.
50. Ламбен Ж. -Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /Пер. с франц. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.
51. Лапач С. П., Чубенко А. В. Разработка методов определения потребности в лекарственных средствах// Провизор. - 1999. - №17. - С.35-39.
52. Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С. Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний поабник. / За заг. ред. В. В. Липчука. — Львів: Новий свіг - 2000; Магнолія плюс. - 2003. - 288с.
53. Листопад А. Обзор рынка инсулинов// Провизор. - 2000. - №17. - С.23-27.
54. Лопатников Л. И. Краткий экономико-математический словарь. - М.: Наука, 1979. -С. 135.
55. Луцій О. П. Міжнародний маркетинг: Курс лекцій. — К.: В-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. -45 с.
56. Маркетинг: принципи і функції. Навч. посібник для вищих навч. закладів /За ред. О. М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. - 320 с.
57. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.
58. Микитюк Н. О. Маркетингові дослідження: класифікція та характеристика видів і методів ціноутворення //Вісник НУ "Львівська політехніка" . - 2001 . - № 416.
59. Микитюк Н. О., Гринів Н. Т. Методи маркетингових досліджень, що використовуються у сфері продукції реального інвестування //Вісник НУ "Львівська політехніка". - 2003. - №. 472 - С. 305-311.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.