17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кримінальна відповідальність за злочини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування№ роботи: 564
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Загальна характеристика злочинів, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування................ 6
Розділ 2. Соціальна зумовленість відповідальності за злочини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування................ .............................. .............................. ...9
Розділ 3. Особливості кримінальної відповідальності за злочини у сфері медичного обслуговування, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи......................... .............................. .............................. .............................. ........16
Висновки…......... .............................. .............................. .............................. .............30
Список використаних джерел........................ .............................. ............................32
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (зі зм. та доп.) // К.: Атіка, - 2001. 160с.
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 р. (статті 74-75).
4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р.
5. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині. Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України, 1999, № 41
6. Наказ МОЗ «Про подальше удосконалення атестації лікарів» № 359 від 19 грудня 1997.
7. Наказ МОЗ Лі 48 від 17 березня 1993 р. «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».
8. Наказ МОЗ «Про порядок допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні гро­мадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн» № 118-С від 19 серпня 1994 р.
9. Положення про порядок проведення атестації лікарів. Затверджене наказом МОЗ № 359 від 19 грудня 1997 р.
10. Положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі на­родної та нетрадиційної медицини. Затверджене наказом МОЗ № 36 від 11 лютого 1998 р.
11. Державний класифікатор професій (ДК 003-95). Затверджений наказом Держстандарту № 257 від 27літня 1995 р.
12. Інструкція про порядок надання Комітетом з питань народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони здоров'я України спеціального дозволу для провадження медичної діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини. Порядок проведення атестації та експер­тизи цілительських здібностей осіб, які виявили бажання займатись медичною діяльністю в галузі народної і нетрадиційної медицини. Затверджені наказом МОЗ №195 від 10 серпня 2000 р.
13. Про судову практику в справах про злочин проти життя та здоров’я особи. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.03 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б. О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463 с.
14. Матеріали статистичної звітності Державного департаменту України з питань виконання покарань. http://www.kvs.gov.ua/
15. Болотіна Н. Медичне право у системі права України // Право України, 1999, № 7, С. 116—121.
16. Кримінальне право України: Особлива частина. Підручник. / За ред.. професорів М. І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація – Киїів-Харків: Хрінком Інтер, Право, 2002. – 494 с.
17. Коржанський М. Й., Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка 2002. – с.114-184.
18. Лизогуб Я. Проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) // Право України, № 4, 2005, С. 85—88.
19. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. Та доповн. / Відп. ред. С. С. Стеценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. (Нормативні документи та коментарі).
20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 3-те вид., перероб. та доп. / За ред. М.Л. Мельника, М.Л. Хавронюка. — К., 2004.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.