21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Конкурентоспроможність продукції, оцінка ринку№ роботи: 558
розділ: Основи бізнесу
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Конкурентоспроможність продукції, оцінка ринку.
2. Модифікації маркетингу: синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, де маркетинг, протидіючий маркетинг.
3. Розрахунок виробничої і резервної потужності для допоміжного та основного виробництва.
4. Визначення місії підприємства і встановлення цілей його діяльності та їх значущість при розробці бізнес-плану.
5. Задача
Наведіть таблицю доходів і витрат та зведений баланс активів і пасивів вашого підприємства за останній рік. Побудуйте графік прибутковості. Визначте ліквідність і платоспроможність вашого підприємства.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. У 84 Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 1998.-176 с.
2. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
3. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
4. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2001. – 512с.
5. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
6. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
7. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.