19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економіка Чеської Республіки№ роботи: 556
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Реферат
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ......................3
Основ на частина....................... .............................. .............................. .....5
1. Економіка перехідних суспільств.................... .............................. .......5
2. Економічна ситуація в Чеській Республіці.................... ....................14
Виснов ки............................ .............................. .............................. ..........20
Список використаної літератури.................... .............................. .........22
   
Список літератури

1. А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; Міжнародна економіка За ред. А.П. Румянцева. К.: Знання-Прес, 2003. — 447 с.
2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
4. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
5. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
6. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255
7. Міжнародні економічні відносини: Підручник / О.М.Маринич, П.Г.Шищенко.- К.: Знання, 2003.- 480с.-
8. О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини Практикум. — К.: 2003
9. Шевчук В. О. Міжнародні економічні відносини": К.: 2001
10. Філіпенко А. С., Будкін В. С., Веклич О. О., Годун С. Д., Дудченко М. А. Світова економіка: Підручник. — К.: Либідь, 2001. — 582 с.
11. Чернюк О.Л., Бабко О.Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Світові економічні та міжнародні відносини" / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К.: КІЕТ, 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.