21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління персоналом в міжнародних організаціях№ роботи: 555
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Реферат
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
1.Особливості управління персоналом в міжнародних організаціях................4

2. Відбір персоналу для ТНК та формування міжнародного колективу...........6
3. Розвиток персоналу в ТНК........................... .............................. .....................10
Висно вки........................... .............................. .............................. .........................14
С писок використаної літератури.................... .............................. .......................15
   
Список літератури

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
3. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
4. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
5. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
6. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.