22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Взаємозв’язок між поняттями зовнішньоекономічна діяльність та зовнішньоекономічні зв’язки№ роботи: 550
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Взаємозв’язок між поняттями зовнішньоекономічна діяльність та зовнішньоекономічні зв’язки....................... .............................. .............................. .3
2. Описати процедуру підготовки експортної угоди......................... ......................4
3. Основні показники, що характеризують ефективність функціонування спільних підприємств................... .............................. .............................. .............................. .........10
Список використаної літератури.................... .............................. ............................13
   
Список літератури

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
3. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
4. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
5. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
6. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.