22 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика форм міжнародної торгівлі№ роботи: 549
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

9. Характеристика форм міжнародної торгівлі
19. Пошук конкретних покупців товарів та послуг
29. Сутність категорії „зовнішня торгівля” та показники, що характеризують її за різними критеріями
39. Критерії вибору виду транспорту
49. Зміст і основні принципи оподаткування ЗЕД
59. Часткові показники ефективності ЗЕД
Список використаної літератури
   
Список літератури

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
3. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
4. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
5. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
6. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.