17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні№ роботи: 548
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Контракт……………………………………………..……… ………………….3
2. Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні…………………………………………………………… ………………..9
Список використаної літератури………………………………………….……1 5
   
Список літератури

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
3. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
4. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
5. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
6. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255
7. Статистичний щорічник України за 2004 рік. К. 2005
8. Статистичний щорічник України за 2008 рік. К. 2009
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.