15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Північноамериканська угода про вільну торгівлю№ роботи: 546
розділ: Міжнародна економіка
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Передумови виникнення НАФТА
1.1. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)
1.2. Основні положення тристороннього договору (НАФТА)
Розділ 2. Аналіз діяльності НАФТА
2.1. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА)
2.2. Організаційна структура НАФТА
Розділ 3. Позитивні та негативні наслідки для кожної з учасників та перспективи розширення НАФТА
Висновки
Література
   
Список літератури

1. Интеграция в Западном полушарии /Отв. ред. А.Н. Глинкин. М.: ИЛА РАН. 2000.
2. Глинкин А.Н. НАФТА после мексиканского кризиса. //Латинская Америка. М., 1997. № 2.
3. Перова М. Международная форма регулирования иностранных инвестиций. (Опыт Североамериканской зоны свободной торговли). // Хозяйственное право. М., 1999. № 8.
4. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): проблемы и перспективы. Научные конференции. // США: экономика, политика, идеология. М., 1995. № 4 и 5.
5. NAFTA: Law and Business Review of the Americas. Vol.1, № 1. Klumer Law International. N.Y. Winter, 1995.
6. Международные экономические отношения – ИНТЕГРАЦИЯ (учебное пособие) авторы Ю.А. Щербанин, К.Л. Рожков, В.Е. Рыбалкин, Георг Фишер. Изд. Москва “Банки и биржи” Издательское объединение “ЮНИТИ” 1997г.
7. Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) МИД РФ, В.Н. Харламова – Международная Экономическая Интеграция (учебное пособие), изд.
8. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. - Т.: Економічна думка, 2001. — 496 с.
9. Філіпенко А. С., Будкін В. С., Веклич О. О., Годун С. Д., Дудченко М. А. Світова економіка: Підручник. — К.: Либідь, 2001. — 582 с.
10. Валюты стран мира. Справочник. - М., 1976 . - 312с.
11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
12. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
13. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.