11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Міжнародна міграція робочої сили№ роботи: 542
розділ: Міжнародна економіка
тип: Реферат
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили
2. Державне та наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили.
3. Участь України в міждержавному обміні робочою силою
Висновки
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. — М., 1999.
2. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. — 2-ге вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2003.
3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — Київ: Знання — Прес, 2000.
4. Кудров В.М. Мировая экономика. - Москва: БЕК, 2000.
5. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Г.М. Міжнародний маркетинг. — К.: КНТЕУ, 2000.
6. Майкл Бурда, Чарльз Виплош. Макроекономіка (Європейський контекст) (переклад з англійської). – К.: Основи, 2000.
7. Международные экономические отношения / Под ред. В. Е. Рыбалкина. – М., 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.