25 . 05 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Міжнародні фінансово-кредитні установи та основні аспекти співпраці України з ними№ роботи: 533
розділ: Міжнародні економічні відносини
тип: Реферат
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Міжнародні фінансово-кредитні установи: етапи розвитку, сутність та функції....................... .............................. .............................. .............................. .........4
2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансово-кредитними установами.................... .............................. .............................. .............................. .....8
3. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами................... .............................. .............................. .............................. ...12
Висновки............... .............................. .............................. .............................. ...........16
Список використаних джерел........................ .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Авдокунин Е.Ф. Международные экономические отношения. -М: Юристъ, 2003.-366с.
2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підр., 3-тє вид. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001
3. Данько Т.П., Окрут З.М.Свободные экономические зоны.-М:Инфра-М, 1998.-168с.
4. Міжнародні економічні відносини: Підручник / О.М.Маринич, П.Г.Шищенко.- К.: Знання, 2003.- 480с.-
5. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003
6. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. Міжнародна економіка. Підручник. Київ: Знання-Прес, 2003, 447 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.