21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічна система та її структурні елементи№ роботи: 53
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 37 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ...........................3
Розділ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи...................... .......5
Розділ 2. Значення відносин власності у функціонуванні економічної системи....................... .............................. .............................. .............................. ......12
Розділ 3. Типи і моделі економічних систем........................ .............................. ....26
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. 32
Список використаної літератури.................... .............................. ...............35
Додатки.... .............................. .............................. .............................. ............37
   
Список літератури

1. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. Навчальний посібник. /А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - Київ: Вища школа, 2002.
2. Дзюбик С. Основи економічної теорії. /С. Дзюбик, О. Ривак. - К.: Основи, 1994.
3. Економіка: Навчальний посібник. /За ред. С.В.Степаненка. - К.: КНЕУ, 2001.
4. Економічна теорія: Посібник. /За ред. Є.М.Воробйова. - К.; Харків, 2001.
5. Економічна теорія. Макроекономіка. У 2-х книгах. Кн. 1.: Навчальний посібник. /За ред. З.Г.Ватаманюка. - К.: Заповіт, 1997.
6. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. /За ред.В.Д.Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001.
7. Загальна економіка: Підручник. /За ред. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: А.П.Н., 2000.
8. Зубко Н.М. Практическое пособие по экономической теории. /Н.М. Зубко, А.Н. Зубко. - К.: НТЦ "АПИ", 1999.
9. Курс экономической теории. Учебное пособие. /Под ред. М.Н.Чепурина; Е.А.Киселевой. - Киров: Издательство "АСА", 1994.
10. Любимов Л.Л. Основы экономических знаний. Учебник. /Л.Л.Любимов, Н.А.Раннева . - М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1995.
11. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів/ С.В. Мочерний. - Київ: Академія, 2001.
12. Основи економічної теорії. Посібник. /В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
13. Основи економічної теорії. Підручник. /За ред. проф. С.В.Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
14. Основи економічної теорії. В 2-х ч.Ч.2. Навчальне видання. /За ред. А.А.Чухна. - К., 1994.
15. Основи економічної теорії. У 2-х кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка. Підручник. /Ю.В.Ніколаєнко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1998.
16. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. /За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-ге видання, перероб. і доп.. - К.: Вища школа, Знання, 2001.
17. Основы экономической теории. Учебное пособие. /Под ред.В.Д.Камаева. - Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997.
18. Основы экономической теории и практики. Учебно-методическое пособие. /Загорулько М.М. - Волгоград: Изд-во ВГУ, 1994.
19. Сажина М.А. Основы экономической теории. Учебное пособие. /М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков. - Москва: Экономика, 1995.
20. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов. /Под ред. Г.П.Журавлевой, Н.Н.Мальчаковой. - Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.
21. Фишер С. Экономика. Учебник. /С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи. - Москва: Дело ЛТД, 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.