20 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетингові дослідження№ роботи: 517
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 26
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні аспекти проведення маркетингових досліджень..................4

1.1. Система збору зовнішньої маркетингової інформації.................... ..................4
1.2. Система маркетингових досліджень.................... .............................. .................5
1.3. Мета і задачі маркетингового дослідження................... .............................. ......7
1.4. Організація маркетингового дослідження................... .............................. ........9
Розділ 2. Аналіз маркетингових досліджень на прикладі ТОВ „Анна-фарм”....13
2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства.................. .............................1 3
2.2. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.................. ...........................15

2.3. Визначення конкурентних переваг підприємства.................. .........................17
Р озділ 3. Напрями підвищення ефективності маркетингових досліджень..........21
Виснов ки............................ .............................. .............................. ............................23
Список використаної літератури.................... .............................. ............................24
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
7. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.