15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне підприємство в умовах ринку№ роботи: 51
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Підприємсвто в умовах ринкового господарювання................ .......................5
2. Суть, структура, функції та принципи діяльності державного підприємства.................. .............................. .............................. ............................12
3. Затрати і доходи підприємства.................. .............................. .........................19
4 . Фонди державного підприємства. Організація їх відтворення................... ..27
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ......35
Список використаної літератури.................... .............................. .......................37
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
4. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
5. Дадаян. Макроэкономика для всех. Д. 1995.
6. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
7. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
8. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
9. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 2001
11. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
12. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
13. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с.
14. Ричард Мер. Макроэкономика. М. 1994.
15. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
16. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
17. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995.
18. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
19. Яковлева В. Макроэкономика. С. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.