19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Завдання маркетингу№ роботи: 507
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм:
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Завдання маркетингу
Задача 9
На ринку працюють 4 конкурента. Відомі наступні дані про конкурентів (табл)
Таблиця. Вихідні дані щодо конкурентів

Задача 48
Складіть калькуляцію і визначте структуру вільної відпускної ціни костюма чоловічого. Розрахунок вартості сировини і матеріалів провести за наведеними даними:
Таблиця. Дані для розрахунку

Задача 79
Після закінчення свого навчання Ви починаєте працювати на виробничому підприємстві у відділі маркетингу. Керівник відділу, за фахом інженер, викликає Вас до себе і запитує, які рішення щодо каналу збуту Ви могли порекомендувати:
Література
   
Список літератури

1. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
2. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
3. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
4. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.