21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зміст основних понятійних категорій маркетингу№ роботи: 506
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Зміст основних понятійних категорій маркетингу……………….…………..3
2. Вибір цільового сегменту ринку………………………………………………5
3. Життєвий цикл товару. Етапи життєвого циклу товарів, їх характеристика.……………………………………… …………………………....7
4. Методи ціноутворення, що основані на витратах……………………..……10
5. Процес планування комплексу маркетингових комунікацій……...……….11
6. Типи посередників. Алгоритм вибору посередників……………………….13
Зада ча №3…………………………………………………………………….. .…16
Задача №13……………………………………………………………………… .18
Задача №23……………………………………………………………………… .19
Список використаних джерел…………………………………………………..20
   
Список літератури

1. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
2. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
3. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
4. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.