22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначення місткості ринку№ роботи: 503
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні основи сутності та розрахунку місткості ринку...................4
Роз діл 2. Аналіз та прогнозування місткості ринку на прикладі ТОВ „Медицина-техніка-косметика”.. .............................. .............................. ..................9
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .............9
2.2. Аналіз обсягу та складу виручки від реалізації продукції..................... ........10
2.3. Планування виручки від реалізації продукції підприємства на наступний період........................ .............................. .............................. .............................. ........13
Висновки.......... .............................. .............................. .............................. ................16
Список використаних джерел........................ .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
2. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
3. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
4. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.