23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування маркетингової цінової політики підприємства№ роботи: 502
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ......................3
Розді л 1. Особливості формування маркетингової цінової політики на підприємстві.................. .............................. .............................. ..................4
1.1. Поняття ціни в маркетингу.................... .............................. ..........4
1.2. Види цін та їх структура..................... .............................. ............................5

1.3. Основні методи ціноутворення................. .............................. .....................9
Розділ 2. Аналіз цінової політики ДП „Красилівський агрегатний завод”..........12
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .....12
2.2. Аналіз цінової політики...................... .............................. ..........................13
2.3. Розробка алгоритму вдосконалення цінової політики...................... ......17
Висновки............ .............................. .............................. ...........................20

Література................... .............................. .............................. ..................21
Додатки..................... .............................. .............................. ....................22
   
Список літератури

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998.- 384с.
2. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстатинформ, 1995г.
3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994.- 327 с.
4. Герчикова И. Н. Менеджмент.- М., 1997.
5. Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Н.Б.Ноздревой.- М.:ЮНИТИ, 1998.-187 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ.ст. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.
7. Литвиненко Я.В. Ціни на споживчі товари: Навч.посібник. - Київ, 1992.
8. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний посібник.-Київ, 2001р.-150с.
9. Негл Т. Томас. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений, приносящих прибыль."Питер". - Сан-Петербург, 2001г.-543с.
10. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.- М.: «Ось- 89», 1998. - 80с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.