17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стан попиту та завдання маркетингу№ роботи: 501
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Стан попиту та завдання маркетингу
2. Характеристика основних засобів реклами
3. Задача
У номенклатурі продукції фірми є три модифікації товару
Відомі такі дані
Визначити
1. Обсяг реалізації продукції, гривень
2. Рекомендувати стратегію розвитку товарів фірми за методом Бостонської консультативної групи:
2.1. Визначити ринкову долю кожного товару
2.2. Визначити стратегічну одиницю бізнесу кожного товару
2.3. Визначити темпи розширення ринку за показником обсягу реалізації по кожному товару (2-й період у порівняні з 1-м, %)
2.4. Визначити позицію кожного товару на Бостонській матриці

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
7. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.