22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація та проведення маркетингових досліджень на підприємстві№ роботи: 500
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Маркетингові дослідження: поняття та етапи проведення
2. Проведення маркетингових досліджень на прикладі ПП «МЕДІА-ТРЕЙД»
Висновки
Списо к використаних джерел
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
7. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.