23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Функціональні завдання маркетингу на підприємстві№ роботи: 495
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Функціональні завдання маркетингу на підприємстві
2. Поняття Життєвого Циклу товару
3. Зміст маркетингової політики товарного руху
4. План підготовки і проведення фірмою „Електролюкс” виставки-продажу холодильників вітчизняного виробництва
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
2. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
3. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
4. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.